Přihlášení

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Podnikatelská činnost Prodávajícího

1. Majitelem obchodu DAJAR je: DAJAR Sp. z o .o [poznámka překladatele: společnost s ručeným omezením], ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin, Polska, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 003800675, DIČ: 669-22-96-668, zapsaná do rejstříku podnikatelů KRS pod číslem 0000006818, který vede okresní soud v Koszalině, IX Hospodářský Odbor, BDO: 000000054.

2. Potřebujete poradit nebo nás oslovit? Zavolejte na číslo +420 777 804 636. Můžete také poslat e-mail, naše adresa je [email protected] nebo [email protected]

3. Frázemi, obsaženými v těchto podmínkách se rozumí:

• 3.1. Obchod – internetový obchod řízený firmou DAJAR Sp. z o. o. pod adresou DAJAR.cz, prodávající zboží prostřednictvím internetu;

• 3.2. Internetové stránky – stránky jsou dostupné pod adresou DAJAR.cz

• 3.3. Pracovní dny- všechny dny v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků;

• 3.4. Termín realizace objednávek – čas, za který se objednávka zrealizuje a odevzdá kurýrské firmě k doručení

• 3.5. Věc-zboží/produkt nabízený internetovým obchodem

II. Objednávky 

1. Obchod prodává zboží prostřednictvím sítě Internet. Informace o zboží a službách jsou umístěny na stránkách DAJAR.cz

2. Klientem může být:

• 2.1osoba fyzická, která využívá služeb Internetového Obchodu pro účely, které nejsou přímo spojeny s jakoukoli obchodní nebo profesní činnosti a který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů.

• 2.2 klient, který je chápan jako podnikatel (fyzická osoba nebo právní osoba), který využívá služeb Internetového Obchodu v souvislosti se svou podnikatelskou nebo odbornou činností

• 2.3 další subjekty, které nemají žádný z výše uvedených statusů a mají zájem o nakupování v obchodě.

3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na zákazníky z každé výše uvedené kategorie,  pokud platné zákony, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách se nevylučují s výjimkou pro část spotřebitelů / např. soudní spotřebitel/

4. Objednávky jsou přijímány na internetových stránkách obchodu DAJAR.cz 7 dní v týdnu po celých 24 hodin.

5. Klient nese celou zodpovědnost v případě uvedení neúplných nebo falešných údajů, zvlášť v případě uvedení údajů, které neexistují nebo patří jiné osobě nebo firmě.

6. Prodávající si vyhrazuje nárok na přímý kontakt s Kupujícím, při využítí prostředků elektronické komunikace, za účelem prověření informací umístěných Kupujícím ve formuláři objednávky.  

7. Odeslání objednávky Prodávajícímu je totožné s konečným potvrzením objednávky. Podáním objednávky je uzavřená smlouva prodeje zboží objednaného v internetovém obchodě DAJAR.  

8. Kupující nese plnou zodpovědnost za veškeré následky, které souvisí se špatně podanou objednávkou, a zvláště nese zodpovědnost za následky objednání jiných věcí, než měl v úmyslu, uvedení špatného počtu věcí, podání chybného místa doručení objednaných věcí atd. 

9. Pokud Kupující správně vyplnil registrační formulář, následně během nakupování stačí uvést pouze svoje přihlašovací jméno a heslo.  

10. Každá objednávka, která byla podaná v souladu s podmínkami určenými tímto Řádem je základem k uzavření samostatné smlouvy prodeje ke každé objednané věci popsané v obsahu objednávky.

III. Individuální objednávky 

1. Prodavající může umožnit Kupujícímu objednávku a nákup „Výrobků na objednávku“, které si vybere Kupující. 

2. Výrobky  na objednávku – objednávka tohoto druhu se podává buď emailem nebo faxem.

3. Podmínky objednávání věcí popsaných v odstavci č. 1 tohoto článku se budou pokaždé sjednávat individuálně. Uzavření smlouvy/smluv prodeje objednaného zboží následuje ve chvíli kdy Kupující obdrží potvrzení přijetí objednávky od Prodávajícího. 

4. Individuální objednávky jsou plněné až po platbě objednávky ve výši 100% na účet Prodávajícího.

5. Kupující nemá nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že produkty jsou přetvořeny, vyráběny na přání kupujícího nebo pro uspokojení individuálních potřeb klienta.

IV. Náklady na dopravu a druhy plateb

I. Cena dopravy na území ČR

1. Cena dopravy na území ČR je 140 kč při platbě online nebo převodem, 170 kč při platbě na dobírku.

2. Pro objednávky od 3500 kč je doprava ZADARMO bez ohledu na způsob platby.

V. Dostupné druhy plateb a dokumenty prodeje

1. Platba dobírkou –  odběratel platí za objednané zboží kurýrovi při odběru balíku. Odběratel musí mít připravenou přesnou částku k zaplacení. V případě mezinárodních zásilek (pouze na území Německa) se částka vybírá od odběratele-klienta v měně dané země.

2. Platba předem – převod na bankovní účet Prodávajícího v českých korunách. V takovém případě zásilku odesíláme až po připsání hotovosti na účet Prodávajícího.

3. Platební karta – forma platby dostupná pouze pro klienty, kteří podávají objednávku prostřednictvím obchodu online, po předchozím přihlášení. Pro uskutečnění platby budete vyzváni k zadání čísla platební karty a zadání kódu zobrazeného na zadní straně: CVV2/CVC2 Vaší karty. Jsou to poslední tři číslice umístěné těsně za 16-místný kódem. Nacházejí se pouze na kartě a v operačním systému banky, která kartu vydala. POZOR: Akceptujeme tyto karty: Visa, Visa Electron, MasterCard Maestro, MasterCard Electronic.

4. Pay Pal – platební systém online. PayPal je pohodlným a jednoduchým způsobem provádění plateb pro majitele konta PayPal. Klient převádí platbu bez dodatečných poplatků a bez uvádění údajů kreditní karty nebo bankovního účtu. Zásilka objednávky následuje po připsání peněz na účet Pay Pal Prodávajícího.

5. Prodávající vystaví doklad o koupi – fakturu nebo paragon (dle přání Kupujícího).

6. Paragon či faktura s přepravním listem  jsou umístěny v záložce nebo přilepeny v igelitovém balení na vnější straně zásilky.

7. Pokud chce kupující při objednávce na fakturu, zaslat fakturu na jinou adresu než zásilku, prosíme toto uvést v poznámkách pro prodejce.

8. Kupující z EU – Prodávající prohlašuje, že v případě firem s DIČ-em EU existuje možnost vystavení faktury s nulovou sazbou dani s přidané hodnoty. Je to v souladu se Zákonem o dani s přidané hodnoty (za zboží a služby) čl. 42 odst. 1 zákona ze dne 11.03.2004r. Upozornění: Fakturu můžeme vystavit pouze plátcům DPH s aktivním evropským DIČ.

9. Ceny zboží, které jsou umístěné v internetovém obchodě Prodávajícího jsou uvedené v českých korunách a obsahují daň s přidané hodnoty.

VI. Provádění Objednávek

1. Dodávka objednaného zboží bude uskutečněná během 5 až 14 pracovních dnů od data objednávky Kupujícího. Zboží „na individuální objednávku“ bude dodáno v termínu dohodnutém mezi stranami.  

2. V případě nedostatku objednaného zboží má Prodávající nárok odmítnout objednávku částečně nebo celkově. V takové situaci klient bude informován během 24 hodin (počítaje pracovní dny) o tom, že objednávka v tomto termínu nemůže být přijatá.

3. Prodávající si vyhrazuje nárok odmítnout plnění Objednávek, kterých podání bylo vyplněné takovým způsobem, že vyvolávají pochybnosti Prodávajícího, nebude-li možné tyto pochybnosti vyjasnit v přímém kontaktu s Kupujícím nebo navázání kontaktu s Kupujícím nebude možné.

Dále si vyhrazuje nárok na odmítnutí objednávky z důvodu zadání chybné ceny u výrobku. Jelikož se ceny vkládají ručně, prodávající si vyhrazuje nárok na omyl a storno objednávek u kterých bude cena za výrobek nepřiměřeně vysoká či nepřiměřeně nízká vzhledem k faktické hodnotě výrobku. Zároveň se zavazuje k tomu, že nápravu provede ihned.

4. Během veškerých úkonů týkajících se provádění objednávky Kupující je povinen používat číslo objednávky a číslo Klienta, které mu bylo přiděleno Prodávajícím.

5. Prodávající si vyhrazuje nárok na dodávku Objednaného zboží do místa výdeje po částech nebo v oddělených zásilkách.

VII. Dodávka a odběr objednaného zboží:

1. Dodávka objednaného zboží : Podrobné datum, čas a způsob doručení závisí na kurýrské společnosti a je k dispozici na internetových stránkách. www.ppl.cz

2. Při odběru Objednaného zboží Kupující má povinnost: 
a. neprodleně ověřit stav balení a potvrdit obdržení zásilky,
b. bez ohledu na výše uvedené , zásilku otevřít a ověřit její stav a to ve chvíli vydání, a také ověřit jestli souhlasí s tím, co bylo objednáno a s uzavřenou smlouvou.

c. kurýr, který jedná jménem Prodávajícího, je povinen počkat až Kupující v jeho přítomnosti ověří stav a obsah zásilky. Pokud kurýr z důvodu ohraničeného času nemůže počkat, na kontrolu zboží klientem postupujte prosím takto:
Při zjištění závad v nepřítomnosti kurýra, je zákazník poviden tyto závady nahlásit prodávajícímu v co nejkratším termínu (max. do 24 hodin od převzetí zásilky). Pokud zásilku přebírá jiná osoba, než je kupující, prosíme informujte tuto osobu o nutnosti ověření stavu zásilky.

Postup : Na e-mail [email protected] pošlete prosím fotografie poškozeného zboží spolu s popisem poškození. Na tomto základě bude reklamace řešena naším obchodním zástupcem, který Vás bude kontaktovat.

Důležité upozornění: v případě nadměrných zásilek u kterých je využíváno služeb zahraničních přepravců DB Schenker a Raben je třeba zásilku otevřít a zkontrolovat v přítomnosti kurýra a pokud bude zásilka poškozena- s kurýrem sepsat protokol o škodě.

3. Reklamace mechanického poškození výrobku, které vzniklo během dodávky, se zohledňuje pouze v případě, že bude nahlášená v den DODÁVKY. Reklamace musí být nahlášená kurýrovi nebo v nejbližší pobočce kurýrské společnosti a společně s kurýrem musí být sepsán zápis o škodě, který bude přesně popisovat druh poškození zboží. Reklamace nahlášené po výše uvedeném termínu budou stoprocentně zamítnuté. Kromě toho kupující je povinen přeposlat kopii protokolu nahlášení škody Prodávajícímu

5. Ve chvíli výdeje objednaného zboží, věci jsou vlastnictvím Kupujícího včetně veškerých výhod a povinností spojených s těmito věcmi a také rizika, nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození objednaných věcí.

6. Kurýři mají povinnost vnést zásilku po schodech, pokud její hmotnost nepřesahuje 31,5 kg. V souladu s přepravním řádem kurýři nemají povinnost vnášet těžší zásilky.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má nárok vrátit koupený výrobek během 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu a bez jakýhkoliv nákladů /s výjimkou nákladů uvedených níže v těchto podmínkách/. Klient může k tomotu účelu využít formulář odstoupení od smlouvy ale toto není podmínkou.

2. Do uplynutí tohoto termínu musí klient odstoupení od smlouvy zaslat na e-mail [email protected].  Vždy nejprve kontaktujte Prodejce (telefonicky či e-mailem) a ten s Váma dohodne další postup. (Odběr zásilky, protokol o vrácení zboží atd..)

3. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva pokládaná za neplatnou a klient je osvobozen od veškerých závazků. To, co si obě strany mezi sebou navzájem poskytly musí být vráceno beze změny, pokud tato změna byla nutná v rámci běžného obchodního styku, musí se zjistit povaha, vlastnosti a fungování věcí. Návrat zakoupených věcí by měl nastat neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl obchod informován Klientem o výkonu odstoupení od této smlouvy. V tomto případě zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení zakoupeného zboží.

4. Pokud nebyl s obsluhou obchodu dohodnut odběr vráceného zboží jinou cestou, zboží prosím zašlete na adresu:

DAJAR Sp. z o.o., ul. Różana 9, 75-220 Koszalin, Polsko

POZOR: nepřijímáme žádné zásilky za dobírkou.

5. Veškeré platby přijaté od klienta, včetně nákladů na dopravu zakoupené zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z výběru odeslání vráceného zboží zákazníkem), budou vráceny okamžitě, ale nejpozději do 14 dnů od data kdy byl Prodávající informován o odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo počkat s vrácením peněz do momentu, kdy obdrží vrácené zboží.

Vrácení peněz bude provedeno převodem na účet kupujícího.

6. Vrácené zboží musí být originálně zabaleno (obsahovat také etikety), musi být nepoužité, čisté a kompletní. Dále musí být pečlivě zabaleno způsobem, ketrý znemožňuje poškození při transportu. Vracené zboží musí obsahovat také doklad o koupi.

Nárok na odstoupení od smlouvy nemá Kupující, který zvolil „Výrobky na objednávku“.

IX. Ručení za vady

1. Obchod je povinen doručit klientovi zboží bez závad.
2. Pokud kupující obdržel výrobek s vadou, dle povahy vady jsou tyto řešení:

2.1. Navrhnout snížení ceny v souvislosti s danou vadou 

2.2. Odstoupit od kupní smluvy, přičemž ale upozorňujeme že odstoupení nemusí být uznáno pokud je vada irelevantní.

2.3. Žádat výměnu vadné věci za věc bez vady

2.4. Žádat odstranění vad
Obchod je povinen nahradit vadné věci za věci bez závad nebo opravit závadu v přiměřené lhůtě bez zbytečného průtahu a zatěžování zákazníka. Obchod může zamezit bodům uvedeným výše, pokud okamžitě a bez zbytečných obtíží zákazníkovi vymění vadnou věc, za věc bez závad nebo pokud závadu odstraní, pokud věc již nebyla dříve vyměněna či opravována. V tomto případě, klient může místo navrhovaného odstranění vady požadovat výměnu zboží za zboží bez vady či jejich odstranění, za podmínky že způsob vybraný klientem není nemožný a nevyžaduje nepřiměřené náklady ve srovnání s metodu, kterou navrhl prodávající

3. V případě, že klient požádal o výměnu nebo odstranění vad věci, nebo zaslal návrh na snížení cen, uvedl částku, o kterou cena má být snížena / vše musí být zasláno na e-mail [email protected] /, a prodávající nereagoval na tuto žádost do čtrnácti dnů, má se za to, že žádost je shledána oprávněnou.
4. Žádost  se musí poslat výlučně na e-mailové adresy [email protected][email protected]5. Pokud bude vadný výrobek zasílán po dohodě zpět – náklady ponese Prodávající.

Před odesláním vadného zboží vždy kontaktujte prodejce e-mailem či telefonicky pro dohodnutí veškerých podmínek a detailů odeslání zásilky. POZOR: Nepřijímáme žádné zásilky odeslané na dobírku.

6. Prodávající odpovídá pouze za vady v záruční době 2 let od nákupu výrobku.
7. Nárok na odstranění vad nebo výměnu výrobku na náklady Prodejce vyprší po uplynutí jednoho roku od zjištění závady. V tomto období může zákazník také předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo žádost na snížení ceny.
8. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za vady vzniklé:

• 8.1. vady, škody,  závady nebo zhoršení jakosti výrobku zakoupeného zákazníkem v důsledku náhodného nebo úmyslného mechanického poškození

• 8.2. škody způsobené nedbalostí nebo nesprávným použitím

• 8.3. Škody vyplývající ze zásahů třetích stran, včetně neoprávněných nebo neautorizovaných zásahů, kteréžto zásahy nejsou umístěny na stránkách Prodávajícího a nejsou také povoleny v instrukcích výrobce zboží.

• 8.4. Škody způsobené na produktech, ze kterých byly odstraněny nebo poškozeny sériová čísla nebo jiné označení, umožňující identifikaci zboží

• 8.5. rozdíly ve vzhledu objednaných produktů klientem, které vyplývají z nesprávně nastavených parametrů monitoru klienta.

9. Pojem "vada" nezahrnuje údržbu, čištění, výměnu nebo opravu opotřebovaných částí nebo součástí produktu, výměnu spotřebního materiálu, atd.
10. Pro nahlášení vady je klient povinen předložit doklad o koupi.

X. Ochrana osobních údajů 

Obchod se zavazuje chránit osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení dle směrnice 95/46 /WE.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů naleznete v části Ochrana osobních údajů.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s obsahem tohoto řádu, a to ještě před uzavřením smlouvy nebo smluv s Prodávajícím. 
2. Pokud zaškrtnete pole „souhlasím“ znamená to, že chápete a souhlasíte s podmínkami Řádu a také podmínkami smlouvy uzavřené s Prodávajícím. Pokud zaškrtnete pole „nesouhlasím“ znemožní to nakupování v internetovém obchodě Prodávajícího. Pokud chcete objasnit ustanovení Řádu a/nebo uzavírané s Prodávajícím smlouvy, kterým nerozumíte, je nutno kontaktovat přímo Prodávajícího. 

3. Prodavající si vyhrazuje nárok na změnu Řádu. Změny vstoupí v platnost nejpozději do 7 dnů od data jejich zveřejnění na webových stránkách obchodu.Objednávky podané ve chvíli zveřejnění nového obsahu Řádu budou se řídit jeho předchozí verzí.

4. Ve věcech nepopsaných tímto Řádem spojených s uzavíráním smluv mezi Kupujícím a Prodávajícím a/nebo využíváním prostřednictvím elektronické komunikace internetového obchodu a/nebo webových stránek vedených Prodávajícím, platí příslušné normy polského zákona.

5. Veškeré spory vzniklé mezi stranami tj. Kupujícím a Prodávajícím budou řešeny obecným místně příslušným soudem v sidle Prodávajícího.