Přihlášení

REKLAMACE

DODÁVKA O ODBĚR OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ – POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1. Při odběru Objednaného zboží Kupující má povinnost: 

a. neprodleně ověřit stav balení a potvrdit obdržení zásilky,

b. bez ohledu na výše uvedené , zásilku otevřít a ověřit její stav a to ve chvíli vydání, a také ověřit jestli souhlasí s tím, co bylo objednáno a s uzavřenou smlouvou. Pokud zásilku přebírá jiná osoba, než je kupující, prosíme informujte tuto osobu o nutnosti ověření stavu zásilky.

c. kurýr, který jedná jménem Prodávajícího, je povinen počkat až Kupující v jeho přítomnosti ověří stav a obsah zásilky. Pokud kurýr z důvodu ohraničeného času nemůže počkat, na kontrolu zboží klientem, napište prosím do potvrzení o předání zboží toto: kurýr nemohl být přítomen při kontrole zásilky.

Při zjištění poškození zboží postupujte prosím takto:

REKLAMACE

Při zjištění závad v nepřítomnosti kurýra, je zákazník poviden tyto závady nahlásit prodávajícímu v co nejkratším termínu (max. do 24 hodin od převzetí zásilky).

Postup : Na e-mail [email protected] pošlete prosím fotografie poškozeného zboží spolu s popisem poškození ( příklad: 1 x rozbity mělký talíř, 1 x šáelk) . Na tomto základě bude reklamace řešena naším obchodním zástupcem, který Vás bude kontaktovat.

Zjištění závad v přítomnosti kurýra: kurýr s Vámi sepíše protokol o škodě, jeho scan prosím zašlete

na e-mail [email protected] a budete kontaktováni naším zástupcem.

Důležité upozornění: v případě nadměrných zásilek u kterých je využíváno služeb zahraničních přepravců DB Schenker a Raben je třeba zásilku otevřít a zkontrolovat v přítomnosti kurýra a pokud bude zásilka poškozena- s kurýrem sepsat protokol o škodě.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které vzniklo během dodávky, se zohledňuje pouze v případě, že bude nahlášená v den DODÁVKY. Reklamace musí být nahlášená kurýrovi nebo v nejbližší pobočce kurýrské společnosti a společně s kurýrem musí být sepsán zápis o škodě, který bude přesně popisovat druh poškození zboží. Reklamace nahlášené po výše uvedeném termínu budou stoprocentně zamítnuté. Kromě toho kupující je povinen přeposlat kopii protokolu nahlášení škody Prodávajícímu

Ve chvíli výdeje objednaného zboží, věci jsou vlastnictvím Kupujícího včetně veškerých výhod a povinností spojených s těmito věcmi a také rizika, nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození objednaných věcí.

REKLAMACE ZBOŽÍ S VADOU

Ručení za vady

1. Obchod je povinen doručit klientovi zboží bez závad.

2. Pokud kupující obdržel výrobek s vadou, dle povahy vady jsou tyto řešení:

  • 2.1. Navrhnout snížení ceny v souvislosti s danou vadou 
  • 2.2. Odstoupit od kupní smluvy, přičemž ale upozorňujeme že odstoupení nemusí být uznáno pokud je vada irelevantní.
  • 2.3. Žádat výměnu vadné věci za věc bez vady
  • 2.4. Žádat odstranění vad

Obchod je povinen nahradit vadné věci za věci bez závad nebo opravit závadu v přiměřené lhůtě bez zbytečného průtahu a zatěžování zákazníka. Obchod může zamezit bodům uvedeným výše, pokud okamžitě a bez zbytečných obtíží zákazníkovi vymění vadnou věc, za věc bez závad nebo pokud závadu odstraní, pokud věc již nebyla dříve vyměněna či opravována. V tomto případě, klient může místo navrhovaného odstranění vady požadovat výměnu zboží za zboží bez vady či jejich odstranění, za podmínky že způsob vybraný klientem není nemožný a nevyžaduje nepřiměřené náklady ve srovnání s metodu, kterou navrhl prodávající

3. V případě, že klient požádal o výměnu nebo odstranění vad věci, nebo zaslal návrh na snížení cen, uvedl částku, o kterou cena má být snížena / vše musí být zasláno na e-mail [email protected] /, a prodávající nereagoval na tuto žádost do čtrnácti dnů, má se za to, že žádost je shledána oprávněnou.

4. Žádost  se musí poslat výlučně na e-mailové adresy [email protected][email protected]

5. Pokud bude vadný výrobek zasílán po dohodě zpět – náklady ponese Prodávající.

Před odesláním vadného zboží vždy kontaktujte prodejce e-mailem či telefonicky pro dohodnutí veškerých podmínek a detailů odeslání zásilky. POZOR: Nepřijímáme žádné zásilky odeslané na dobírku.

6. Prodávající odpovídá pouze za vady v záruční době 2 let od nákupu výrobku.

7. Nárok na odstranění vad nebo výměnu výrobku na náklady Prodejce vyprší po uplynutí jednoho roku od zjištění závady. V tomto období může zákazník také předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo žádost na snížení ceny.

8. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za vady vzniklé:

  • 8.1. vady, škody,  závady nebo zhoršení jakosti výrobku zakoupeného zákazníkem v důsledku náhodného nebo úmyslného mechanického poškození
  • 8.2. škody způsobené nedbalostí nebo nesprávným použitím
  • 8.3. Škody vyplývající ze zásahů třetích stran, včetně neoprávněných nebo neautorizovaných zásahů, kteréžto zásahy nejsou umístěny na stránkách Prodávajícího a nejsou také povoleny v instrukcích výrobce zboží.
  • 8.4. Škody způsobené na produktech, ze kterých byly odstraněny nebo poškozeny sériová čísla nebo jiné označení, umožňující identifikaci zboží
  • 8.5. rozdíly ve vzhledu objednaných produktů klientem, které vyplývají z nesprávně nastavených parametrů monitoru klienta.

9. Pojem "vada" nezahrnuje údržbu, čištění, výměnu nebo opravu opotřebovaných částí nebo součástí produktu, výměnu spotřebního materiálu, atd.

10. Pro nahlášení vady je klient povinen předložit doklad o koupi.