„Black Friday – Cyber Monday 2019”

§ 1
OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Organizátorem Promo Akce je DAJAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Koszalinie, na ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin, Polsko, zapsána v obchodním rejstříku Krajowego Rejestru Sądowego vedeného přes Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod číslem KRS 0000006818, NIP ( DIČ DPH) 669 22 96 668, REGON (IČO) 003800675, výška základního kapitálu 8.742.000,00 PLN.

2. Promo Akce – je organizována Organizátorem slevy pod názvem  „Black Friday – Cyber Monday 2019” za podmínek stanovených v těchto předpisech.

3. Tyto podmínky (dále jen "podmínky") definují pravidla propagační akce.

4. Promo Akci provádí organizátor na území ČR.

5. Promo Akce je organizována na internetových stránkách DAJAR.cz  https://DAJAR.cz (dále „Obchod”)

6. Promo Akce není hazardní hrou ve smyslu polského zákona ze dne 29. listopadu 2009 o hazardních hrách.

7. Čas trvání Promo Akce v obchodě: od 29.11.2019 do 02.12.2019

§ 2
PODMÍNKY ÚČASTI V PROMO AKCI

1.Účastníkem Promo Akce ( dále „Účastník”) může být fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, která je starší 18 let a není částečně nebo celkově zbavena práv se souladem Kodeksu Cywilnego ( Občanského zákoníku). Osoby zbaveny částečně nebo zcela způsobilosti k právním úkonům se můžou zúčastnit akce pouze ve spolupráci se svým zákonným zástupcem, který je obeznámen se zněním těchto podmínek a toto znění odsouhlasil.

2. Účast v Promo Akci je dobrovolná.

3. Každý účastník, který se účastní propagační akce, potvrzuje, že si přečetl a plně přijímá tyto smluvní podmínky.

§ 3
ZÁSADY PROMO AKCE

1. Podmínkou pro čerpání slevy v Promo Akci je nakoupení produktů (dále „Produkt/Produkty”) ve dnech 29.11-02.12.2019 a použití slevového kódu BLACK2019.

2. Promo Akce se vztahuje pouze na nové výrobky  zakoupené účastníkem v době trvání Promo Akce v Obchodě.

3. Účastník, který zakoupí Produkty a použije a potvrdí v košíku slevový kód BLACK2019 obdrží DODATEČNOU SLEVU na produkty ve Výši  10%. (platí také pro produkty, které jsou již slevněny!!) Sleva se netýká pouze poplatku za dopravu.

4.  Promo Akce se nespojuje a nesouvisí s jinou propagační akcí, slevou a nákupem s použitím jiného slevového kódu, který můžete mít v čase nákupu.

§ 4
PRAVIDLA PRO STÍŽNOSTI A REKLAMACE PROMO AKCE

1. V případě realizace Promo Akce v rozporu s Pravidly má Účastník právo podat stížnost.

2. Stížnost by měla být podána do 30 dnů od data Promo Akce.

3. Za účelem zefektivnění procesu podávání a zpracování je stížnost možné podat písemně na e-mailovou adresu [email protected]

4. Stížnosti a reklamace Promo Akce budou vybaveny v termíně do 14 dnů od data jejich obdržení.

§ 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Pravidla Promo Akce jsou dostupné na https://DAJAR.cz

2. Účast v Promo Akci  znamená přijetí pravidel Promo Akce obsažených v těchto Pravidlech.

3. Tyto pravidla, jakož i Promo Akce se řídí polským právem a výlučnou pravomocí všech soudů Polska.

4. Záležitosti, které nejsou v Pravidlech upraveny se řídí ustanoveními platných právních předpisů.

5. Všechny Promo -reklamní materiály mají výlučný informační charakter.